Stowarzyszenie Polaków zostało oficjalnie zarejestrowane  w Ministerstwie Sprawiedliwości w Czamogórze 16 stycznia 2004 roku pod N2 2381 jako pozarządowa organizacja (NVO) z siedzibą w mieście Bijelo Polje. O tym poinformowano naszych członków na drugim spotkaniu polonijnym, które odbylo się 5 czerwca 2004 r. w Podgoricy, w hotelu „KERBER" w obecności zaproszonych gości w osobach: JE Ambasadora RP dr Tadeusza Diema, JE Konsula RP J.Kamińskiego, przedstawiciela MSZ w Podgoricy Igora Bojanića, pani Dagmary Luković, dyr. polskiej szkoty przyAmbasadzie RP w Belgradzie, pana mgr Trivo Zolaka, autora przewodnika po Czamogórze, który został wydany w języku polskim i pani prof. dr M. Magdaleny Kosanović, która prowadzila zajęcia z jęz. polskiego dla studentów na Uniwersytecie w Nikśiću. Z treścią aktu o założeniu Stowarzyszenia zapoznali zgromadzonych pan Zygmunt Hupka i pani Teresa Medojević.

Następnie otrzymaliśmy dokument od   Urzędu  Statystycznego Czarnogóry o klasyfikacji działalności naszego Stowarzyszenia, o czym także poinformowaliśmy naszych członków na spotkaniu, które miało miejsce 17 października 2005 r. w Podgoricy w hotelu ,KERBER". Wtedy zrobiliśmy pieczątkę organizacji i założyliśmy konto bankowe. Po otrzymaniu ww. dokumentów zostaliśmy pełnoprawną pozarządową organizacją polonijną która mogła rozpocząć swoją legalną działalność na terenie Czarnogóry. W 2010 roku przy pomocy Ambasady RP w Podgiricy, założyliśmy i stronę internetową naszego Stowarzyszenia (www.poloniacg.me).

 
porn Porn