Jeszcze inną formą pielęgnowania polskości na obczyźnie są młodzieżowe organizacje polonijne, a szczególnie organizacje te, które zrzeszają nasze dzieci i wnuki, bo przecież oni w niedalekiej przyszłości zastąpią nas i nasze działania.

I tak, na jednym z zebrań Stowarzyszenia Polaków zamieszkałych w Czarnogórze, w dniu 6 marca 2010 oku w Podgoricy z inicjatywy mgr Wandy J. Vujisić, prezesa Stowarzyszenia i młodzieży studenckiej pochodzenia polskiego podjęto decyzję o założeniu Klubu stuudentów „Młoda Polonia", który swoją działalność rozpoczął przy Stowarzyszeniu Polaków w Czarnogórze. Inicjatorami powstania Klubu studentów „Młoda Polonia" ze strony studentów byli:

 1. Betić Jelena (Podgorica)Vujisić Iwona (Bijelo Polje)
 2. Turković Miomir (Podgorica)Perićić Alan (Bar)
 3. Burzanović Krystyna (Podgorica)
 4. Burzanović Karolina (Podgorica)
 5. Kandić Stefan (Podgorica)
 6. Kandić Nikola (Podgorica)  
 7. Vuksanović Ljubica (Bar)Ćabarkapa Danijela (Herceg Novi)
 8. Vujisić Iwona (Bijelo Polje)
 9. Perićić Alan (Bar)
 10. Camaj Mario (Ulcinj)
 11. Vukadinović Rade (Podgorica)
 12. Cupić Denis (Podgorica)
 13. Nenezić Borys (Nikśić)
 14. Ćabarkapa Danijela (Herceg Novi)

Na spotkaniu przedstawiono cele i zadania klubu i wybrano zarz
ąd w składzie:
IWONA VUJISIĆ • przewodnicząca, BORYS NENEZIĆ - zastępca i JELENA BETIĆ • sekretarz

Pierwszą działalnością Klub Studentów było włączenie się do obchodów Roku Chopinowskiego. W/w studenci zorganizowali wieczór literacko - muzyczny pt. „Chopin w naszych sercach". Uroczystość odbyła się 8 maja 2010 roku w salonach Ambasady RP w Podgońcy, na którym obecni byli: JE J. Lindenberg, Chargó d'Affaires i JE R. Gruk, Konsul RP oraz członkowie Stowarzaszenia Polaków wraz z rodzinami. Utworów Chopina słuchaliśmy w wykonaniu Aleksandry Janković.

Od 2010 - 2013 r. Klub regulamie ałycza się do prac Stowarzyszenia Polaków, biorąc udział w organizowaniu wystaw, koncertów, rocznic, wieczorów poetyckich, spotkań wielkanocnych i bożonarodzeniowych, humanitamych bazarków. Wydał cztery biuletyny młodzieżowe „Wakacje z Polską" (Nr 1 /2010, Nr 2 /2011, Nr 312012, Nr 4 12013). Działalność Klubu rozwija się dzięki pomocy Ambasady RP w Czarnogórze i Stowarzyszeniu Polaków.

 

 

 

porn Porn