• 1

Wiadomoṡci

 

 

WALENTYNKI  2019

/A. Asnyk/

Posyłam kwiaty - niech powiedzą one
To, czego usta nie mówią stęsknione!
Co w serca mego zostanie skrytości
Wiecznym oddźwiękiem żalu i miłości

_______________________
Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele
I składać życzeń utajonych wiele,
I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny...
Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.

Zarząd  Stowarzyszenia Polaków w  Czarnogórze

porn Porn